winkelwagentje

0

Je kar is leeg.

Ga naar de winkel

Voorwaarden voor de verkoop

Voorwaarden voor de verkoop

 1. Voorwoord en doeltreffendheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" genoemd) zijn bedoeld om de aankoop van producten en diensten, die op afstand worden uitgevoerd en op de website beschikbaar worden gesteld, te regelen.www.Vesuviostreetfood.com (hierna te noemen)de "Site" overeenkomstig de Italiaanse wetgeving bedoeld in punt 206/2005 en latere wijzigingen en aanvullingen (hierna "de consumentencode" genoemd).

De consument die de Site betreedt om aankopen te doen (hierna "Klant" genoemd) is verplicht, alvorens de bestelling te verzenden, deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen die hem op de Website ter beschikking zijn gesteld en die op elk moment door de Klant beschikbaar zullen zijn.

In het geval dat de persoon die aankopen doet op de Site de afgifte van een factuur vereist en/of in ieder geval geen "consument of gebruiker" is zoals gedefinieerd in artikel3, alinea 1, lees.a) de consumptiecode is niet van toepassing op de in artikel vastgestelde voorschriften inzake intrekking7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden en, meer in het algemeen, de prognoses uit hoofde van dezelfde consumptiecode zijn alleen van toepassing op "consumenten".

De contracten die met Vesuvio Street Food via de Site zijn gesloten, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving.De voor het sluiten van de overeenkomst beschikbare taal is Italiaans.

 1. Kies en bestel Producten

De kenmerken en prijs van de verschillende producten die op de Site worden verkocht (hierna "Product" of "Producten" genoemd) zijn vermeld op de pagina voor elk product.

Voor de aankoop van de Producten moet de Klant het bestelformulier in elektronische vorm invullen en verzenden volgens de instructies in de Site.De klant zal het product aan de "Vervoerder" moeten toevoegen en, na de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid te hebben bekeken en hun aanvaarding te hebben bevestigd, zal de verzendgegevens en eventuele facturatie moeten invoeren, de gewenste betaalmethode moeten selecteren en de bestelling moeten bevestigen.

Door het verzenden van de bestelling van de Site, die de waarde van een contractueel voorstel heeft, erkent en verklaart de Klant dat hij nota heeft genomen van alle informatie die hem tijdens de aankoopprocedure is verstrekt en dat hij deze Betalingsvoorwaarden volledig aanvaardt die zijn transcripteerd.

Het contract tussen Vesuvio Street Food en de Klant moet worden gesloten met de aanvaarding van de bestelling door Vesuvio Street Food.Deze aanvaarding wordt door middel van e-mail aan de Klant meegedeeld ter bevestiging van de bestelling met een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden, het volgnummer, de gegevens van verzending en ontvangst, de lijst van bestelde producten met hun essentiële kenmerken en de totale prijs, met inbegrip van de leveringskosten.De Klant zal de bevestiging e-mail controleren en als individuen van fouten, alleen voor het verzendadres (en niet voor bestelde producten) heeft zes uur om contact op te nemen met de Vesuvio Street Food Customer Service om een nieuwe bestemming van hetzelfde land te communiceren.Indien de geadresseerde niet in staat is contact op te nemen met de klantenservice, zal de zending op de website van de koerier worden beheerd door het volgnummer dat per e-mail is ontvangen.Wijzigingen worden na deze periode niet meer geaccepteerd, onverminderd de rechten van de Klant als bedoeld in het volgende artikel 7.

Vesuvio Street Food verbindt zich ertoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan de Gebruikersorde te ontsnappen, aangezien wordt begrepen dat de uitvoering van de Orde in ieder geval afhankelijk zal zijn van de daadwerkelijke beschikbaarheid op het moment van de voorbereiding van de Orde.In geval van niet-beschikbaarheid van sommige producten zal Vesuvio Street Food de bestelling met de beschikbare producten ontwijken en het verschuldigde bedrag vergoeden voor de goederen die niet in de voorbereidingsfase zijn opgenomen.Deze terugbetaling zal zichtbaar zijn op de rekening die wordt gebruikt om de order uit te voeren binnen 72 werkuren na de daadwerkelijke levering van het pakket, bevestigt de tracking van de express koerier.
In geval van onbeschikbaarheid op het moment van bereiding worden sommige producten vervangen door producten van gelijke of hogere kwaliteit (prijs).

Vesuvio Street Food behoudt zich het recht voor om te ontsnappen met verschillende voorwaarden orders duidelijk boven familiebehoeften.In geval van bestellingen die de normale hoeveelheden detailhandel overschrijden, zal Vesuvio Street Food contact opnemen met de klant en andere scheepvaartvoorwaarden voorstellen volgens B2B distributie.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van de bestelling.Alle bestellingen moeten in alle delen worden ingevuld en alle gegevens bevatten die nodig zijn om correct te worden verwerkt.In geval van problemen veroorzaakt door tekortkomingen van de klant (verkeerde adressen, producten die verkeerd zijn gekocht), Vesuvio Street Food zal niet verantwoordelijk worden gehouden.Door de aankoop verklaart de klant dat hij het adres in al zijn onderdelen heeft gecontroleerd en verantwoordelijk is voor eventuele tekortkomingen.

Indien het adres slechts gedeeltelijk volledig of onjuist is, en indien de klant de fout op tijd meldt om de koerier in kennis te stellen en voordat hij terugkeert naar Italië van het pakket, komen de kosten van de wijziging van het adres van EUR-8 ten laste van de klant.

 1. Informatie over producten

De informatie en kenmerken met betrekking tot de Producten zijn beschikbaar op de Site.

De visuele weergave van de Producten op de Site, indien beschikbaar, komt normaliter overeen met de fotografische afbeelding met de beschrijvende kaart.Het beeld van de producten zelf heeft als enige het doel om ze te verkopen en mag niet perfect representatief zijn voor de kenmerken en kwaliteit, maar kan verschillen in kleur en grootte.Indien er een verschil is tussen de afbeelding en de gedrukte product fiche, moet de beschrijving van de productfiche met inbegrip van de vervaldatum (indien mogelijk) altijd waar zijn.

 1. Prijzen en verzendingen

De prijzen van de producten zijn inclusief alle belastingen en belastingen.Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro.

Zendingen in het buitenland:

De kosten van de scheepvaart in het buitenland zijn afhankelijk van het land van bestemming.De verzendkosten worden weergegeven in de betreffende pagina.De zending heeft een vaste kosten (plat), d.w.z. niet variëren in verhouding tot het gewicht van de bestelling.

Voor B2B-bestellingen die factuur behoeven, zal de prijs van de zending binnen 24h worden berekend en aan de Klant ter aanvaarding worden meegedeeld.

 1. Wijze van betaling en facturatie

 Wijze van betaling

De Klant zal in staat zijn om de betaling van de prijs van de Producten en de bijbehorende leveringskosten met credit card, PayPal.Indien de klant de factuur wenst (klant B2B), kan de betaling worden verricht door middel van bankoverschrijving.

Credit card

De circuits waarop u kunt kopen binnen de Site zijn:
Beeld /Beeld Elektron

MasterCard

American Express

Bevredigheid.

Om de maximale beveiliging te waarborgen, zal de Klant de betalingstransactie direct op de beveiligde server van de bank of Paypal uitvoeren.

De Site slaat het creditcardnummer van de klant niet op, maar dankzij het beschermde communicatiesysteem van de kredietinstelling, van de tweede uitgave, zal de klant die het wenst, door het selecteren van de juiste optie, in staat zijn om verder te gaan met de aankoop zonder zijn gegevens opnieuw in te voeren.Het CRI gebruikt het SSL-protocol om gegevens tussen de server en de browser van de cliënt te versleutelen.

PayPal.

Zodra de bestelling is bevestigd, zal de Klant worden doorgestuurd naar de website van PayPal waar hij de betaling kan doen met zijn account of met behulp van een kaart, zelfs prepaid, of in ieder geval overeenkomstig de voorwaarden geaccepteerd door Paypal.

 

facturatie van orders

Indien de aankoop door een professional (B2B) wordt verricht, kan de factuur worden afgegeven door het juiste vak tijdens de bestelprocedure te selecteren en de factuurgegevens, met inbegrip van de fiscale code en/of de BTW-zending, in te voeren door het BTW-nummer binnen de Gemeenschap te specificeren.In dit geval zal de factuur per e-mail naar het opgegeven adres worden verzonden.De professional is verantwoordelijk voor de juiste invoeging van factuurgegevens en wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat als de factuur niet wordt gevraagd in de orderfase, het niet mogelijk zal zijn om deze later te vragen.

 1. Vervoer en levering

Producten die op de Site worden gekocht, worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres tijdens de aankoopprocedure in het specifieke veld "Shipping Details".

Alle aankopen worden per koerier (hierna "koerier" genoemd) van maandag tot dinsdag geleverd, met uitzondering van feestdagen en nationale feestdagen.Denk aan de nationale feestdagen en feestdagen in het land van bestemming ook voor de vertragingen veroorzaakt door de vakantiedagen van de landen waar de koerier verzonden de zending. Vesuvio Street Food is niet verantwoordelijk voor onvoorziene of onbetrouwbare vertragingen.

Zodra de Producten zijn verzonden, zal de Klant een bevestiging e-mail met een link naar te verwijzen voor het volgen van de zending en overeenstemming bereiken over levering

In geval van niet-levering van de goederen bij afwezigheid van de geadresseerde of het bereiken van de maximale opslagdagen op een Access Point (Store geautoriseerd om de goederen op te slaan en in te trekken), zal Vesuvio Street Food de kosten van terugkeer dragen.

Indien de klant, die reeds op de hoogte is van de nuttige wijze om zijn bestelling terug te vorderen (mail + traceerbaarheidsnummer + contacten van de koerier) verzoekt om terugbetaling van de bestelling die aan de afzender is geretourneerd, zal de terugbetaling worden verricht door de verzendkosten in verband met de verzending en de terugkeer van de goederen te verlagen.De kosten van Vesuvio Street Food zijn dezelfde als die welke zijn gemaakt, d.w.z. 20-tot-20 voor de zending +-60 voor de teruggave van de goederen.
Denk aan de berekende kosten per hals.

BELANGRIJK:

Zelfs in geval van beschadigde verpakking, de klant is verplicht de levering te accepteren om niet de kosten van de teruggave van de goederen te dragen.De beschadigde producten zullen dan worden terugbetaald na evaluatie van de Vesuvio Street Food Service.

Op het moment van levering van de goederen door de koerier, is de klant verplicht om te controleren:
het aantal te leveren pakketten komt overeen met het in het vervoersdocument vermelde aantal;

de verpakking is intact, niet beschadigd, niet nat of, in ieder geval, gewijzigd, zelfs in de afsluitende materialen (plakband of metaalriemen).

Elke schade aan Vesuvio Street Food of het ontbreken van correspondentie van het aantal verpakkingen of indicaties moet ook onmiddellijk worden betwist door de koerier die de levering verricht, waarbij het etiket MET RESPECT VAN SPECIALE CONTROL wordt aangebracht (bv.nek beschadigd, verbrijzeld, nat, doorboord, enz...) op het passende begeleidende document en gerapporteerd in het gebiedContacteer ons bij Vesuvio Street Food

In geval van beschadigde producten de klant is verplicht om een e-mail naar Vesuvio Street Food te sturen en de beschadigde producten te melden door fotografisch bewijs, binnen en niet meer dan zeven dagen na levering van de producten.

We weten hoe saai het is om de schade aan de koerier door de ontvanger te moeten betwisten.Vesuvio Street Food neemt deze last op door zo veel mogelijk de terugbetaling van de extreem beschadigde producten te vergemakkelijken.De klant ontvangt een reactie op de signalering per e-mail binnen 24/48h werkuren na het verzenden van de e-mail.

Vesuvio Street Foodde ontvangst van de gevraagde documentatie, indien de klant de in deze algemene verkoopvoorwaarden vastgestelde procedure (punt 6) heeft gevolgd;biedt een oplossing het aanbieden van de mogelijkheid om een restitutie (zichtbaar in 24/48 uren) of een onbeperkte coupon te ontvangen, bruikbaar voor de volgende bestelling.

In ieder geval is de klant verplicht de zending te accepteren en te overgaan tot de onmiddellijke controle van het pakket.

Actieve bezorgdiensten in het buitenland:

Express koerier

Zendingen in het buitenland kunnen plaatsvinden met verschillende koeriers, afhankelijk van het land van bestemming, om de klant de beste beschikbare prijs te garanderen.

Landen waar de dienst actief is: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Polen, Portugal, Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden en Ceuta en Melilla).

 1. Recht van intrekking

Indien de Klant in de zin van artikel 3 van de Consumentencode als "consument" wordt gekwalificeerd, heeft de Klant de in artikel 3 bedoelde rechten.64 van de consumentencode en dus het recht om uit het contract (herroepingsrecht) om welke reden dan ook, zonder uitleg en zonder sanctie, zoals hieronder uiteengezet.De intrekking kan betrekking hebben op alle (totale terugtrekking) of slechts een deel van de door de consument aangekochte producten (gedeeltelijke intrekking).Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door binnen veertien werkdagen na de datum van ontvangst van de producten een mededeling met aanbevolen middelen A/R te verzenden.per e-mail naar het adresinfo@vesuviostreetfood.com mits het wordt bevestigd door aanbevolen A/R binnen 48 (veertig) uur daarna.In de aankondiging van intrekking wordt aangegeven of het voornemen is om de aankoop en het product of de producten waarvoor het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend, in te trekken, samen met een kopie van het aankoopdocument.In de mededeling zal de klant ook moeten bevestigen dat het product(en) in de originele verpakking is/zijn geïntegreerd en perfect bewaard, volledig in al zijn onderdelen.Vesuvio Street Food zal het oefennummer per e-mail doorsturen naar de Klant.Dit nummer moet door de Klant worden verstrekt op het tijdstip van de terugkeer van het product(en).Het product(en) moet(en) binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van het product(en) worden teruggegeven.Het herroepingsrecht is in ieder geval onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • het gekochte product(en) moet(en) intact zijn en in de oorspronkelijke verpakking worden teruggezonden, volledig in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en ondersteunende documentatie);
 • de vervoerskosten met betrekking tot de teruggave van het product komen ten laste van de klant;
 • de terugkeer is onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant.Indien het herroepingsrecht naar behoren is uitgeoefend, zal Vesuvio Street Food de klant binnen dertig dagen na ontvangst van de opzeggingstermijn het reeds betaalde volledige bedrag, inclusief de leveringskosten, terugbetalen.Het terugbetaalde bedrag is exclusief de kosten van het retourneren van de producten, die door de Klant worden gedragen.Indien de klant weigert een reeds aan de koerier toevertrouwde pakket af te leveren, is de klant niettemin verplicht de verzendkosten en de retourkosten van elke afgewezen zending te betalen.

De Vesuvio Street Food Customer Service opent, na ontvangst van de mededeling, een praktijk voor het beheer van de opbrengst en deelt de Klant de instructies mee over hoe de Producten terug te brengen, die zal plaatsvinden via koerier aangegeven Vesuvio Street Food zelf.

Het herroepingsrecht wordt beheerst door de volgende voorwaarden:

 1. Het recht is van toepassing op het product dat in zijn geheel is aangekocht;Wanneer het product uit verschillende componenten of delen bestaat, kan de intrekking derhalve niet alleen worden uitgeoefend op een deel van het gekochte product.

Naast bovengenoemde gevallen (niet-consument en/of vragende factuur) is het herroepingsrecht in de volgende gevallen uit hoofde van artikel uitgesloten59 d.lgs 21/2014:

de bestelling van op maat gemaakte of duidelijk gepersonaliseerde producten;

Orders van producten die snel kunnen verslechteren of vervallen;

de bestelling van verzegelde producten die niet geschikt zijn om om hygiënisch of om gezondheidsredenen terug te keren of die na levering zijn geopend.

Met betrekking tot de gevallen van uitsluiting van de hierboven vermelde intrekking, wordt de Klant in het bijzonder op de hoogte gesteld en aanvaardt hij dat onder de producten "met een risico op snelle verslechtering of houdbaarheid" alle voedingsmiddelen (nachtmerries van wijn, alcohol en dranken) en cosmetica behoren,aangezien de kenmerken en kwaliteiten van dergelijke productsoorten ook worden beïnvloed door onjuiste bewaring.Om redenen van hygiëne en consumentenbescherming is het herroepingsrecht dus alleen van toepassing op producten die op de Site worden gekocht en die terug kunnen worden gebracht naar Vesuvio Street Food en weer op de markt kunnen worden gebracht zonder de gezondheid van de consument in gevaar te brengen (zoals boeken, gadgets, kookgerei, enz.).

In geval van uitsluiting van het herroepingsrecht voorziet Vesuvio Street Food in de terugbetaling aan de Klant van de gekochte producten, waarbij dezelfde verzendkosten worden aangerekend.

 1. Gegarantie voor naleving en gebreken

In geval van defecten aan de conformiteit van producten die door Vesuvio Street Food worden verkocht, neemt de Klant onmiddellijk contact op met de Klantenservice via de passende vorm van contact die op de Website beschikbaar is.

De wettelijke garanties van de artikelen 129, 130 en 132 van de consumentencode zijn van toepassing op de verkoop van de producten.De Klant heeft het recht, naar zijn keuze en op voorwaarde dat het product type het toelaat, zonder kosten de conformiteit van het product te herstellen door reparatie of vervanging, of een adequate prijsverlaging of de beëindiging van het contract.De Klant verliest deze rechten indien hij niet binnen twee maanden na de datum waarop hij het defect heeft ontdekt aan Vesuvio Street Food het gebrek aan overeenstemming meldt, tenzij het een product is dat door zijn aard bederfelijk is of aan een kortere termijn onderworpen is,In dat geval moet het gebrek binnen die beperkte periode worden verholpen.

 1. Fouten en beperkingen van de aansprakelijkheid

De informatie over de Producten die via de Site worden verstrekt, wordt voortdurend bijgewerkt.Het is echter niet mogelijk de volledige afwezigheid van fouten te garanderen waarvoor Vesuvio Street Food dus niet aansprakelijk zal worden gesteld, behalve in geval van ernstige wangedrag of schuld.

Vesuvio Street Food behoudt zich het recht voor om fouten, onjuistheden of nalatigheden te corrigeren, zelfs nadat een order is verzonden, of om informatie te wijzigen of te actualiseren op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving,onverminderd de rechten van de klant krachtens deze Algemene Voorwaarden en de consumptiecode.

Met uitzondering van kwaadwillige opzet of ernstige wangedrag wordt elk recht van de Klant op vergoeding van schade of op erkenning van schadevergoeding, alsmede contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen en/of door niet-aanvaarding of gedeeltelijke ontduiking van een order, uitgesloten.

Vesuvio Street Food bevordert verantwoordelijk alcoholgebruik en sluit elke aansprakelijkheid op eigen rekening uit, met uitzondering van kwade bedoelingen of ernstige schuld, in het geval van aankoop door minderjarigen van zestien jaar oud.

 1. Klachten

Elke klacht moet worden ingediend bij Vesuvio Street Food met behulp van de passende vorm van contact direct toegankelijk op de Site.

   Twaalf.Wetgeving toepasselijk en bevoegd forum

Het verkoopcontract tussen de klant en Vesuvio Street Food wordt gesloten in Italië en beheerst door het Italiaanse recht.Voor de beslechting van geschillen betreffende de interpretatie, uitvoering of afwikkeling van deze Voorwaarden of individuele aankooporders indien de klant een consument is overeenkomstig de consumentencode, is het forum van zijn woonplaats of woonplaats, indien het zich op het Italiaanse grondgebied bevindt, uitsluitend bevoegd;in alle andere gevallen is de territoriale bevoegdheid exclusief die van het Forum van Turijn, met uitzondering van elk ander bevoegd forum.

***

Overeenkomstig artikel 1341(c) verklaart de Klant dat hij de volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk aanvaardt: 6 (aansprakelijkheid voor vertragingen in de levering), 10 (vermogen om fouten te corrigeren, uitsluitingen van aansprakelijkheid).

De gegevens van de klant worden verwerkt door Vesuvio Street Food overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.